Zece lucruri de meditat despre misiune

79
views

Damian Ionde Damian Ion

  1. Este porunca lui Dumnezeu

– Matei 28:19

– Marcu 16:15

– Luca 10:2

– Romani 10:14-15

  1. Este in concordanta cu scopul lui Dumnezeu

– Luca 24:46-47

– Faptele Apostolilor 13:2

– Galateni 1:15-16

– Coloseni 1:25-27

  1. Domnul Isus S-a angajat in misiune

– Matei 4:17, 4:23, 11:1

– Marcu 1:38-39

– Luca 8:1

  1. Apostolii sunt angajaţi in misiune de către Domnul Isus

– Marcu 3:14, 6:7

– Luca 10:1-11

– Faptele Apostolilor 4:19-20

– Romani 1:13-15

– 1Corinteni 9:16

  1. Dumnezeu califica, împuterniceşte pe credincioşi pentru misiunea Sa

– Exod 3:11, 18; 4:11-12, 15

– Isaia 6:5-9

– Ieremia 1:7-9

  1. Pericolul de a refuza misiunea Domnului

– Iona 1:3-4

  1. Cerinţe pentru misionar

– Înţelepciune: Matei 10:16

– Voinţa: Isaia 6:8

– Disponibilitate: Luca 9:59-62

– Sa ajute pe alţii sa se angajeze in misiune: 2Corinteni 11:9, 3Ioan 1:5-8

– Sa trăiască in harul Domnului: Galateni 2:9

  1. Succesul misionar

– Este susţinut de rugăciune: Efeseni 6:18-18, Coloseni 4:3

– Este un motiv de bucurie si slăvire a lui Dumnezeu: Faptele Apostolilor 11:18; 15:3; 21:19-20

  1. Credincioşii nu au voie sa limiteze misiunea

– Isaia 11:9

– Marcu 16:15

– 1Corinteni 16:9

– Apocalipsa 14:6

  1. Exemple:

– Levitii: 2Cronici 17:8-9

– Iona: Iona 3:2

– Cei 70 de ucenici: Luca 10:1

– Apostolii: Marcu 6:12, Faptele Apostolilor 13:2-5

– Filip: Faptele Apostolilor 8:5

– Pavel: Faptele Apostolilor 13:2-4

– Sila: Faptele Apostolilor 15:40-41

– Timotei: Faptele Apostolilor 16:3

– Noe: 2 Petru 2:5