Eclesiologie: 


 Scopul Şcolii Duminicale


1.     De a câştiga persoane pentru studiu biblic.

Scopul departamentelor Şcolii Duminicale este acela de a câştiga pe cât mai mulţi în a fi angajaţi în cadrul Studiului Biblic comprehensiv şi sistematic.

 

2.     De a învăţa Biblia.

Învăţarea cu speranţa şi scopul că aceia care nu l-au primit încă pe Hristos o vor face, pe măsura dispoziţiei lor sub conducerea şi călăuza Duhului Sfânt. Aceia care sunt deja creştini vor răspunde faţă de Dumnezeu cu credinţă matură, dragoste şi ascultare

 

3.     De a mărturisi oamenilor despre Hristos şi de a-i conduce la calitatea de membru în biserică.

Membrii Şcolii Duminicale care sunt creştini îşi vor împărtăşi credinţa lor cu alţi membrii şi potenţiali membrii care nu l-au primit încă pe Hristos, cu intenţia de a-i conduce pe cei pierduţi la a-l primi pe Hristos şi de a se alătura părtăşiei bisericii.

 

4.     De a sluji membrilor Şcolilor Duminicale şi a celor care nu sunt membrii (din punct de vedere fizic şi spiritual)

Membrii Şcolilor Duminicale ar trebui să fie încurajaţi să întâmpine nevoile altor persoane în duhul lui Hristos. Aceasta ar putea avea fora slujirii personale, a faptelor concrete de îngrijire exprimate prin sprijin material, cuvinte de încurajare, afirmaţii, sau pur şi simplu prin ascultarea acestora. Această sarcină este inima părtăşiei iubitoare şi atente.

 

5.     De a-i conduce pe membrii la închinare.

Şcoala Duminicală ar trebui să interpreteze în mod regulat învăţătura biblică despre închinare şi să ofere materiale ce se vor folosi în închinarea personală. Şcoala Duminicală ar trebui să-i motiveze pe indivizi şi pe familii spre închinare şi să-i conducă spre aceasta.

 

6.     De a interpreta şi a susţine lucrarea bisericii şi a denominaţiei

Şcoala Duminicală ar trebui să prezinte ţelurile, planurile şi activităţile bisericii şi denominaţiile, şi de a explica semnificaţia lor. Aceasta înseamnă de asemenea că Şcoala Duminicală sprijină în mod cooperativ lucrarea altor lucrări ale bisericii şi ale denominaţiei. Şcoala Duminicală este o organizaţie care este o parte a bisericii şi a denominaţiei.