Scrierile Primelor Secole:

Teophilus Episcop al Cesareii în Palestina

[180 d.Hr.] Când Eusebiu zice că bisericile din „toată Asia” au contribuit la modul de folosire Efesenian al Paştelor, este evident că el a înţeles Asia Mică, ca în Scriptură şi în alte locuri.1 Cu toate acestea, el adevereşte că, în tot „restul lumii”, nu acesta era modul de folosire. Episcopii Palestinieni, după prăbuşirea evreiască, par să fi fost primii care au înţeles corectitudinea adoptării unui mod de folosire mult mai Catolic; şi autorul nostru a prezidat Conciliul de la Cesarea, al cărui episcop era, asistat de Narcissus, episcop al Ierusalimului, cu Cassius al Tirului şi Clarus al Ptolemaisului, care au confirmat aceasta. Trebuie notat că Alexandria este citată de Theophilus ca o autoritate legată de acest obicei; şi nu este chiar corect să spunem că modul de folosire Vestic a fost predominant la Niceea, pentru că acesta era modul de folosire general, păstrat numai în Asia Mică şi bisericile care erau colonii ale acestora. Faptul acesta a fost trecut cu vederea şi este foarte important în istorie.

Din Epistola sa legată de Problema Paştelor, scrisă în numele Sinodului din Cesareea.1

S-a străduit să trimită şi în străinătate, printre toate bisericile, copii ale epistolei, aşa încât cei care atât de uşor îşi înşală propriile Suflete să nu poată arunca vina pe noi. Noi am vrea să ştiţi şi că în Alexandria2 şi ei ţin sărbătoarea în aceeaşi zi ca şi noi. Pentru că scrisorile Pascale sunt trimise de la noi la ei, şi de la ei la noi: aşa încât noi ţinem ziua sfântă la unison şi împreună.

1 See (Polycrates) p. 773, supra, and Eusebius, H.E., book v. cap. xxiii., etc. pp. 222-226.

1 In Eusebius, Hist. Eccl., v. 25.

2 [Note, the authority of Alexandria is quoted, note that of Rome.]